Có 1 kết quả cho "Cà phê Đỗ Phủ"

Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn

Văn hóa & Lịch sử Quay ngược dòng lịch sử khám phá những nơi hoạt động bí mật, hầm cất giấu vũ khí và trạm giao liên để nghe kể về chiến công hào hùng của chiến sĩ Biệt động Sài Gòn năm xưa. Tất cả là những trải nghiệm vô cùng độc đáo, sống động gắn với lịch sử hình thành Xem thêm