Places to Stay

Hotel

ibis Saigon South Hotel

Công ty cổ phần khách sạn Việt Hàn. Khách sạn IBIS. Địa chỉ: 73 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú quận 7.
View Detail

Liberty Hotel Saigon South

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Mỹ Anh. Khách sạn LIBERTY Nam Sài Gòn. Địa chỉ: 524A- 544 Huỳnh Tấn Phá, số 2 Nguyễn Thị Thập phường Bình Thuận quận 7
View Detail

the prestigious 5-star hotel

Hotel Grand Saigon
08 Dong Khoi st, District 1, Ho Chi Minh City
View Detail

Hotel

KIM DO ROYAL HOTEL
Location: 231-233-235 Pham Ngu Lao St., Dist.1 
OSCAR SAIGON HOTEL
Location: 
68A Nguyen Hue Blvd, Dist.1 
ELIOS HOTEL
Location: 231-233-235 Pham Ngu Lao St., Dist.1 
View Detail

THIEN XUAN HOTEL

Location: 108 Le Thanh Ton St., Ben Thanh Ward, Dist.1 

Phone: +84 8 3824 5680 

Website: thienxuanhotel.com.vn
 
View Detail

RANG DONG HOTEL

Location: 81-83 Cach Mang Thang Tam St., Ben Thanh Ward, Dist. 1 

Phone: +84 8 3839 8264 

Website: rangdonghotel.com.vn
 
View Detail

NHAT HA 1 HOTEL VIETNAM

Location: 252BC Le Thanh Ton St., Ben Thanh Ward, Dist.1

Phone: + 84 8 3824 6368

Website:  nhatha1hotel.com
View Detail

MISMO HOTEL

Location: 523 (old no.531) Nguyen Oanh St., Ward 17, Go Vap Dist. 

Phone: +84 8 3984 6789,  +84 8 3984 7878 &,  +84 8 3984 7979 

Website: mismohotel.com
 
View Detail

Also check out

GRAND HOTEL SAIGON

Location: 8 Dong Khoi St., Ben Nghe Ward, Dist.1
Phone: +84 8 3915 5555

EASTIN SAIGON

Location: 253 Nguyen Van Troi St., Ward 10, Phu Nhuan Dist.
Phone: +84 8 3844 9222

SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS

Location: 88 Dong Khoi St., Ben Nghe Ward, Dist.1
Phone: +84 8 3827 2828

REX HOTEL

Location: 141 Nguyen Hue Bvd, Ben Nghe Ward, Dist.1
Phone: +84 8 3829 2185

RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON

Location: 8-15 Ton Duc Thang St., Ben Nghe Ward, Dist.1
Phone: +84 8 3822 0033