Places to Stay

Hotel

ibis Saigon South Hotel

Công ty cổ phần khách sạn Việt Hàn. Khách sạn IBIS. Địa chỉ: 73 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú quận 7.
View Detail

Liberty Hotel Saigon South

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Mỹ Anh. Khách sạn LIBERTY Nam Sài Gòn. Địa chỉ: 524A- 544 Huỳnh Tấn Phá, số 2 Nguyễn Thị Thập phường Bình Thuận quận 7
View Detail

the prestigious 5-star hotel

Hotel Grand Saigon
08 Dong Khoi st, District 1, Ho Chi Minh City
View Detail

Hotel

KIM DO ROYAL HOTEL
Location: 231-233-235 Pham Ngu Lao St., Dist.1 
OSCAR SAIGON HOTEL
Location: 
68A Nguyen Hue Blvd, Dist.1 
ELIOS HOTEL
Location: 231-233-235 Pham Ngu Lao St., Dist.1 
View Detail

Top 10 luxury hotels in HCMC

SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS

Location: 88 Dong Khoi St., Ben Nghe Ward, Dist.1
Phone: +84 8 3827 2828
View Detail

REX HOTEL

Location: 141 Nguyen Hue Bvd, Ben Nghe Ward, Dist.1
Phone: +84 8 3829 2185
View Detail

RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON

Location: 8-15 Ton Duc Thang St., Ben Nghe Ward, Dist.1
Phone: +84 8 3822 0033
View Detail

HOTEL NIKKO SAIGON

Location: 235 Nguyen Van Cu St., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist.1
Phone: +84 8 3925 7777
View Detail

Also check out

GRAND HOTEL SAIGON

Location: 8 Dong Khoi St., Ben Nghe Ward, Dist.1
Phone: +84 8 3915 5555

EASTIN SAIGON

Location: 253 Nguyen Van Troi St., Ward 10, Phu Nhuan Dist.
Phone: +84 8 3844 9222

SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS

Location: 88 Dong Khoi St., Ben Nghe Ward, Dist.1
Phone: +84 8 3827 2828

REX HOTEL

Location: 141 Nguyen Hue Bvd, Ben Nghe Ward, Dist.1
Phone: +84 8 3829 2185

RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON

Location: 8-15 Ton Duc Thang St., Ben Nghe Ward, Dist.1
Phone: +84 8 3822 0033